จากกำแพงเมืองจีนสู่ยี่กีถ่ายทอดสด กว่าจะมี หวยยี่กี ในประเทศไทยทุกวันนี้ ลอตเตอรี่มีประวัติทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยอย่างยาวนาน ถ้าใครเคยอ่านประวัติลอตเตอรี่หรือหวยในประเทศไทย มักจะระบุว่าหวยในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2375 ช่วงที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาไปฝังไว้ในดิน จีนหงได้เสนอให้ตั้งโรงหวยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการที่คนไม่นำเงินออกมาใช้ ด้วยการก่อตั้งโรงหวยตามแบบจีน โดยโรงหวยนั้นก็ได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 ได้มีการออกลอตเตอรี่ตามแบบยุโรป โดยคนสำคัญก็คือ ครูอาลบาสเตอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการออกลอตเตอรี่ โดยเหตุผลหลักในการออกลอตเตอรี่ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมพ่อค้าต่างชาติที่มาแสดงสินค้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดีย พระบรมมหาราชวัง ต่อมาก็มีลอตเตอรี่รูปแบบต่างๆ อาทิ ลอตเตอรี่ของสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2460 ลอตเตอรี่บำรุงเสือป่าอาสาสมัคร พ.ศ. 2466 ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม พ.ศ. 2476 ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยงวดแรกที่ออกจำหน่ายคือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ในครั้งแรกนั้นพิมพ์เพียงจำนวน 500,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 1 บาท แต่ก่อนที่จะมีลอตเตอรี่ในประเทศไทย ก็ได้มีลอตเตอรี่ในประเทศอื่นๆ โดยแหล่งกำเนิดที่แรกตามที่มาบันทึกไว้ก็น่าจะเป็นประเทศจีน   หวยพิราบขาว […]